css templates


Smart miljø-overvåkning
av hele merden

Lettvint
Lønnsom
Smart
Bærekraft
Mobirise

Mål miljø der fisken er

Miljøforholdene i merden kan være svært ulike fra top til bunn. Kunnskap om hvor i merden fisken står og hvordan forholdene er på ulike dybder i merden gir en unik innsikt for produksjon.

Mobirise

Øk tilvekst

Brå endringer i appetitt kan være vanskelig å oppdage. Med kjennskap til hvor fisken er i merden og sammenhengen med forholdene kan forventet appetitt beregnes. Dette er informasjon røkter kan bruke for å tilpasse fôring. (Eksempelet er basert på reelle data) 

Mobirise

Reduser dødelighet

Ved å analysere stressende miljøforhold kan andre stressende aktiviteter planlegges best mulig for fisken. Det vil redusere dødelighet. Det vil også redusere utslag av sykdom, dokumentere fiskevelferd og avdekke behov for miljøkontroll som MN-ring.

Smart drone

Vår patenterte trådløse drone måler en profil av hele merden hver time, 24/7 i 6 måneder uten ettersyn. Bare legg den i merden, så enkelt er det. (Video laget av NAGELLD)

Mobirise

Basic-drone [KOMMER 2022]

Billigste og enkleste alternativ. Måler kun oksygen og temperatur

Mobirise

Sensor-drone

Måler oksygen, temperatur, salinitet, lys og fisketetthet fra hele merden

Mobirise

Biomasse-drone [KOMMER 2022] 

En biomassemåler basert på samme enkle og effektive platform.

Mobirise

IoT for Big Data

En forutsetning for god dataanlyse er gode data. SeaSmarts droner er en effektiv platform for datainnsamling. IoT er framtiden for automatisert datainnsamling i havbruk.

Mobirise

Bærekraft

Vårt mål er å bistå våre kunder med et bredt spekter av måling og analyse og levere den på en slik måte at den kan anvendes. På denne måten vil SeaSmart være en partner for bærekraftig produksjon og vekst. Dette er våre bærekraftsmål, hva er dine?  

Mobirise

Miljøkontroll uten drone?

Miljøovervåking er viktig, men det er enda viktigere å forstå hva det betyr. Vi tilbyr et 1-sider kurs i miljøovervåking og tabeller som kan brukes for analyse. Tabellene kan brukes med alle typer måleutstyr. Helt gratis! 

Adresse

Thormøhlensgate 51
5006 BergenKontakt

info@seasmart.no
+47 99532432

Et selskap i
Havbrukskollektivet