Risiko
& appetittsensor

Unik innsikt i hele merden for optimalisering av produksjon

Mobirise Website Builder


Fordi hver merd er en egen utfordring

 

Appetitt-graf

Appetitt-prognose

La tilveksten vokse

Forholdene i hele merden og fiskens bevegelser påvirker appetitten gjennom fôringsdøgnet. Analyser gjør det mulig å planlegge fôring og måltider for å treffe best mulig. Det øker vekst.

Haloklin-graf

Haloklin (Salnitetsprofil)

60% mindre lus med ny metode

Med måling av haloklin (saltlag) kan luseskjørt, fôring og lys være svært effektiv mot lus. (Les mer på Havforskningsinstituttets sider)

Cage

'Trafikklys' for upwelling, lys og luseskjørt

Effektiv kontroll av utstyr

Plasser lys der det har best effekt på kjønnsmodning. Kartlegg hvor upwelling kan gi økt vekst. Se når luseskjørt er dårlig for fisken, og når det er bra.

Risikograf

Risiko-prognose

Reduser risiko for dødelighet

Prediksjoner av dødelighetsrisiko, gjør det mulig å planlegge operasjoner slik at hver merd får de beste mulige forholdene og lavest mulig risiko.

Rask og enkel - rett inn i produksjonen

Installasjon av drone
Lett å installere i
merden

Helt trådløs
Enklere blir det ikke

Tilvekstsenter
Lett å bruke på tilvekstsenteret

Konkrete anbefalinger og 'trafikklys' laget for bruk i et travelt tilvekstsenter

Styremøte
Lett å bruke til
styremøte

Et solid grunnlag for beslutninger som tar hensyn til at hver lokalitet er unik

Kontakt SeaSmart

Service og support

+47 957 58 241

Salg

+47 995 32 432
salg@seasmart.no

Addresse

Thormøhlens Gate 51
5006 Bergen
Norway

Kontakt

info@seasmart.no

Slik virker undervannsdrone fra SeaSmart

Slik virker dronen i merden
Dronen er trådløs og har ingen kabler, tau eller propeller som gjør den svært enkel å installere - bare legg den i merden. Den beveger seg i merden ved å endre oppdrift - drar inn litt vann for å synke og skyver det ut igjen for å flyte (patentert). Slik kan den måle hele merden i opp til 6 måneder på ett batteri. Den kan da heller ikke skade not eller annet i merden.

Vedlikeholdsfri over hele verden
Data sendes via satellitt som gjør at den har dekning over hele verden. Den er vedlikeholdsfri og trenger ikke vask. Løsningen er kosteffektiv fordi den ikke er avhengig av strøm eller skap på merdkanten og kan leveres per post.

Måler i hele merden
Dronen måler med 9 ulike sensorer i hele vannsøylen. Det inkluderer salinitet (haloklin), lys, fisketetthet (ekkolodd), oksygen (Aanderaa), temperatur, turbiditet, støy, bølgehøyde og strøm; samt sammensatte målinger av appetitt, stress og risiko.

Datatilgang og rapporter
Datavisning på nett og på mail. Løsningen støtter ASC-rapportering. Data er også tilgjengelig for BI-systemer eller 3. part i API.

Svært mye i en liten pakke.

Undervannsdrone fra SeaSmart
UN Sustainability goals 9,12,14

SeaSmart er stolt leverandør av smarte løsninger for mer bærekraftig havbruk

SeaSmart AS, org.nr. 915 329 969

Created with ‌

HTML Generator